องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สปสช. ตำบล
คำสั่ง อบต.นาสิงห์
สถิติการให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
E-service บริการประชาชน
 
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ระบบขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ออนไลน์
  
 
สถานปฏิบัติธรรมวัดภูทอก จ.บึงกาฬ
[ ดูทั้งหมด ]
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ( Big Cleaning Day )
       ในวันที่ 19 มกราคม 2565 นายประหยัด จะหลาบหลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ร่วมกันจัดทำกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เ...
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหา...
  ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภ...
  เวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ข...
  โครงการอบรมวัน อปพร. ประจำปี 2560
  โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ข...
  รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้คุณภ...
  แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง...
  โครงการซ้อมแผนป้องกันระะงับอัคคีภัยในสภานศึกษา ประ...