องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]2
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]14
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]12
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]21
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]36
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]86
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2/2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]75
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]70
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]81
 
หน้า 1|2