องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) [ 2 เม.ย. 2563 ]95
2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. [ 1 ธ.ค. 2560 ]31
3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 พ.ย. 2560 ]27
4 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]179
5 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี 60 - 64 [ 28 เม.ย. 2560 ]45
6 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561 [ 28 เม.ย. 2560 ]44
7 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]47