องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 พ.ย. 2564 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหนองแฮ่ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสิงห์รุ่งเรือง ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ต.ค. 2564 ]15
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหนองแฮ่ หมู่ที่ 8 บ้านนาสิงห์รุ่งเรือง ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ต.ค. 2564 ]19
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหนองแฮ่ หมู่ที่ 8 บ้านนาสิงห์รุ่งเรือง ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]14
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหลวง หมู่ที่ 6 บ้านนาทรายเจริญสุข โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]16
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ก.ย. 2564 ]16
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ปรำจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]17
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกพารา สายหมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2564 ]18
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11