องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]86
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]95
3 ขอความเห็นชอบรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ค. 2563 ]88
4 รายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 8 เม.ย. 2563 ]71
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต [ 2 เม.ย. 2563 ]93
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]136
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลและการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]173
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]179
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ต.ค. 2561 ]176
10 นโยบายบริหารงานบุคคล [ 30 ต.ค. 2561 ]158