องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 2 มี.ค. 2564 ]39
2 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 2 เม.ย. 2563 ]85
3 คู่มือปฏิบัติงาน โครงการคัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต [ 1 พ.ย. 2561 ]24
4 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.(คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) [ 30 ต.ค. 2561 ]216
5 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 30 ต.ค. 2561 ]129
6 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.(งานธุรการและงานสารบรรณ) [ 30 ต.ค. 2561 ]214
7 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 30 ต.ค. 2561 ]206
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ก.พ. 2561 ]26
9 คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน “พัสดุ” [ 1 ม.ค. 2561 ]25
10 คู่มือการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล [ 1 ม.ค. 2561 ]26
 
หน้า 1|2