องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]128
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]132
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]119
4 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]27
5 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]23
6 งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 ก.ย. 2558 ]77