องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]23
2 บันทึกเสนอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]59
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]44
4 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]21
5 iรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2563 ]76
6 อบต.นาสิงห์เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต่าต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ [ 2 เม.ย. 2563 ]70
7 รายงานและติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. รอบ 6 เดือน [ 1 พ.ย. 2561 ]32