องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]179
162 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]176
163 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]168
164 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]182
165 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 28 ม.ค. 2562 ]98
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวจารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีดสายนาสิงห์-นาทราย [ 21 ม.ค. 2562 ]94
167 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]98
168 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3 [ 14 ม.ค. 2562 ]259
169 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ม.ค. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]94
170 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]100
171 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]100
172 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ธ.ค. 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]97
173 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาสิงห์-นาทราย [ 13 ธ.ค. 2561 ]99
174 ขอประชาสัมพันธุ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 15 พ.ย. 2561 ]88
175 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พ.ย. 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]97
176 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ต.ค. 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]98
177 บันทึกการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครั้งที่ 10 /2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]99
178 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]173
179 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]98
180 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]90
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12