องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่่การเกษตรและขยะ

    รายละเอียดข่าว

  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
อันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวืต เศรษฐกิจ สังคมและสุขอนามัยของประชาชน 
จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬตามไฟล์ที่แนบมานี้

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่่การเกษตรและขยะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์