องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 230 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่ 6/2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]37
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่ 5/2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]41
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่ 5/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]67
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่ 6/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]54
5 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]31
6 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]30
7 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]50
9 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]55
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ [ 27 ม.ค. 2565 ]57
11 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]88
12 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]11
13 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]71
14 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]74
15 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]70
16 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]71
17 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]71
18 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่่การเกษตรและขยะ [ 27 ธ.ค. 2564 ]89
19 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]24
20 ประกาศ เรื่อง การลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12