องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 1 ก.ย. 2566 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หน้าโรงเรียนบ้านนาสิงห์ [ 23 ส.ค. 2566 ]5
3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]9
4 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภาค ค) [ 8 ส.ค. 2566 ]12
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ [ 7 ส.ค. 2566 ]14
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 3 ส.ค. 2566 ]15
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ เลขที่ประกาศ 2/2566 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]275
8 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 ก.ค. 2566 ]21
9 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]42
10 ประชาสัมพันธ์หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน [ 8 มิ.ย. 2566 ]10
11 ประชาสัมพันธ์หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากพายุหมุนเขตร้อน [ 8 มิ.ย. 2566 ]10
12 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 29 มี.ค. 2566 ]83
13 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]9
14 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]8
15 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]9
16 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาสิงห์ [ 2 มี.ค. 2566 ]10
17 ประกาศรับสมัครนักป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 13 ก.พ. 2566 ]20
18 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]8
19 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]10
20 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15