องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 326 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งผลการดำเนินงานตามงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน [ 5 ก.ค. 2567 ]6
2 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง) [ 28 มิ.ย. 2567 ]12
3 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]5
4 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]5
5 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 [ 28 พ.ค. 2567 ]5
6 แจ้งผลการดำเนินงานตามงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน [ 21 พ.ค. 2567 ]6
7 ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]15
8 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]4
9 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]7
10 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]4
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]15
12 ประกาศสภา อบต.นาสิงห์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย2-4 ปี พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]5
13 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]5
14 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]5
15 ประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้ระบบยืมวัสดุครุภัณฑ์ออนไลน์ [ 24 ม.ค. 2567 ]30
16 แจ้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]5
17 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]18
18 โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 15 ม.ค. 2567 ]21
19 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]92
20 ประกาศ อบต.นาสิงห์ เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17