องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]185
102 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]178
103 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]184
104 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]197
105 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 2 ก.ค. 2563 ]226
106 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]298
107 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของผู้รับบริการจาก อบต.นาสิงห์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]215
108 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]203
109 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]106
110 รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]135
111 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ [ 2 เม.ย. 2563 ]192
112 ผลการประเมินการปฎิบัติราชการพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]201
113 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]225
114 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 25 มี.ค. 2563 ]131
115 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]172
116 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวสตรี สตรีและบุคคลทั้วไป ที่มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ว่างงาน และบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 61 [ 21 ก.พ. 2563 ]108
117 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]183
118 ประการบัญชีกำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]242
119 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]185
120 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]179
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13