องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]106
82 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]176
83 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]226
84 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]168
85 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]175
86 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]110
87 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]111
88 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]155
89 แจ้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]104
90 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]170
91 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]165
92 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]170
93 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) [ 2 ก.ค. 2563 ]178
94 ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 2 ก.ค. 2563 ]211
95 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]283
96 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของผู้รับบริการจาก อบต.นาสิงห์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]197
97 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]190
98 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]93
99 รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]112
100 ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ [ 2 เม.ย. 2563 ]178
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12