องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 31 ส.ค. 2561 ]208
222 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]157
223 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต.นาสิงห์ (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]152
224 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]158
225 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 8/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]157
226 ประกาศราคากลางทำความสะอาดรางระบายน้ำ หมู่ที่1 [ 24 ก.ค. 2561 ]195
227 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและซ่อมแซมรางระบายน้ำ เป็นกรณีเร่งด่วน หมู่ที่3,8 [ 20 ก.ค. 2561 ]152
228 ประกาศแจ้งผลการดำเนินงานตามงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน เม.ย.-มิ.ย.2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]149
229 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 7/2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]158
230 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]200
231 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ หมู่ที่๗ [ 12 มิ.ย. 2561 ]155
232 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่1 [ 8 มิ.ย. 2561 ]156
233 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6/2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]158
234 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1/2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]256
235 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]155
236 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]156
237 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่2/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]199
238 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]157
239 ประกาศแจ้งผลการดำเนินงานตามงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน ม.ค.-มี.ค.2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]199
240 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]194
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14