องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่2/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]104
202 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1/2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]98
203 ประกาศแจ้งผลการดำเนินงานตามงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน ม.ค.-มี.ค.2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]102
204 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]100
205 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]285
206 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]98
207 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]98
208 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ หมู่ที่5 [ 8 มี.ค. 2561 ]99
209 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังและทางระบายน้้ำ เป็นกรณีเร่งด่วน หมู่ที่3,8 [ 21 ก.พ. 2561 ]164
210 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]98
211 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่2 [ 9 ก.พ. 2561 ]109
212 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่6 [ 5 ก.พ. 2561 ]102
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่6 [ 5 ก.พ. 2561 ]107
214 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 [ 5 ก.พ. 2561 ]105
215 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1/2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]100
216 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อประปา หมู่ที่3 เป็นกรณีเร่งด่วน [ 18 ธ.ค. 2560 ]90
217 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]115
218 เพลงไข้เลือดออก [ 25 ก.ค. 2560 ]154
219 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ่ [ 2 พ.ค. 2560 ]222
220 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่2 [ 2 พ.ค. 2560 ]278
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12