องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]115
182 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]116
183 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ธ.ค. 2561 [ 18 ธ.ค. 2561 ]110
184 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาสิงห์-นาทราย [ 13 ธ.ค. 2561 ]113
185 ขอประชาสัมพันธุ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 15 พ.ย. 2561 ]101
186 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พ.ย. 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]110
187 รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ต.ค. 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]110
188 บันทึกการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครั้งที่ 10 /2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]113
189 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]189
190 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]112
191 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]104
192 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่1 [ 21 ก.ย. 2561 ]109
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ฯลฯด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ย. 2561 ]110
194 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่5 [ 19 ก.ย. 2561 ]105
195 ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยผูงสูงอายุ [ 5 ก.ย. 2561 ]107
196 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 31 ส.ค. 2561 ]134
197 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]113
198 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต.นาสิงห์ (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]110
199 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]114
200 ประกาศรายงานการประชุมคุณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 8/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]112
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13