องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]117
2 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]116
3 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]110
4 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ [ 2 เม.ย. 2563 ]106
5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]108
6 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]119
7 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 เม.ย. 2563 ]115