องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) [ 2 เม.ย. 2563 ]325
2 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) [ 2 เม.ย. 2563 ]220
3 รายงานผลการดำเนินการปร้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]342
4 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 7 พ.ค. 2562 ]416
5 ประกาศเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ [ 7 พ.ค. 2562 ]398
6 รายงานการประชุม เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 30 ต.ค. 2561 ]449
7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต [ 30 ต.ค. 2561 ]427
8 มาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน [ 30 ต.ค. 2561 ]423
9 มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 30 ต.ค. 2561 ]430
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ต.ค. 2561 ]380
11 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 ต.ค. 2561 ]426
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 30 ต.ค. 2561 ]406
13 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 30 ต.ค. 2561 ]344
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 ต.ค. 2561 ]241
15 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]186