องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) [ 2 เม.ย. 2563 ]253
2 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) [ 2 เม.ย. 2563 ]147
3 รายงานผลการดำเนินการปร้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]237
4 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 7 พ.ค. 2562 ]312
5 ประกาศเจตจำนงซื่อสัตย์สุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ [ 7 พ.ค. 2562 ]326
6 รายงานการประชุม เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 30 ต.ค. 2561 ]339
7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต [ 30 ต.ค. 2561 ]316
8 มาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน [ 30 ต.ค. 2561 ]325
9 มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 30 ต.ค. 2561 ]320
10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 ต.ค. 2561 ]305
11 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 ต.ค. 2561 ]319
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 30 ต.ค. 2561 ]295
13 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 30 ต.ค. 2561 ]275
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 ต.ค. 2561 ]167
15 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]117