องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสโรชา  ชัยโคตร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
 
  นายวิทยา  ชาปู่  
  นักพัฒนาชุมชน
 
     
  นายภัทรพล   ฉั่นพัฒนาพงศ์  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสวัสดิการสังคม