องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นายสุวนัย สาวะริพล  
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เบอร์โทร. 097-3200512

 -ว่าง-


 เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 นายวิชาญ  อ่อนหวาน นายสันติ  มาริชิน นายพงษ์พัฒน์  โคตรรวง
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
 
 
  นายสมัย  วรจักร
นายจินตวัฒน์  สิมมาโคตร
 พนักงานขับรถขยะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม