องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายศุภชัย นาอุดม  
   ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 084-7882424
 นายปิติพงษ์ แสงชาติ
นายนนทวัฒน์ วรชัย
นายช่างโยธา

นายช่างโยธา
   
 
   จ่าเอกธวัชชัย รังรส  
   เจ้าหน้าที่ธุรการ  
 
 
 
 นายสายัน  คำสีทา
นายจันทวงศ์  รูปสวย
นายพนม  อดทน
ผู้ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบประปา ผู้ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบประปา
ผู้ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบประปา
     
 นายศิริลักษ์  วรจักร์ นายทวีป  บุตรสยาม
นางสาววรรณิศา  แสนพันนา
 ผู้ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างโยธา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง