องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
สภา อบต.


นายเดช  ติดมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
โทรศัพท์ 080-179-9335
E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com


 นายนิจมนตรี  ทุมจันทร์
นายกฤษณะ  ไกรรัตน์
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
 โทรศัพท์  095-341-3105
โทรศัพท์  085-8537814
E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com
E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com


นางสาวแววตา ก้อนบุญใส 
นายแทน  ไกรรัตน์
สมาชิกสภา อบต.นาสิงห์ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.นาสิงห์ หมู่ที่ 3
โทรศัพท์  080-759-0032
 โทรศัพท์  063-036-1492
E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com E-mail: ad.nasingbk.@gmail.comนายจันทร์ศรี  คำโคตร
นายมีชัย  นาเวียง
นายจิตรกร  จันสี
สมาชิกสภา อบต.นาสิงห์ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.นาสิงห์ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.นาสิงห์ หมู่ที่ 8
โทรศัพท์  080-756-9365
โทรศัพท์  064-168-0817 
 โทรศัพท์  095-670-5970
E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com E-mail: ad.nasingbk.@gmail.com