องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์  เลขที่ 211 หมู่ที่ 5 ตำบลนาสิงห์
อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 38210
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-4249-0995

E- mail: saraban_06380704@dla.go.th
Web Site : WWW.NASING.GO.TH

แผนที่อบต.