องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ขับขี่ให้ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฏจราจร โดยตั้งจุดให้บริการประชาชน จำนวน 2 จุด