องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีวิไล จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ "จิตอาสาภัยพิบัติ" ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ