องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์