องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี2563


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์