องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ นำโดยนางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์ พร้อมบุคคลากรในสังกัด ร่วมกับโรงเรียนนาสิงห์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 1,3,5,7,8 ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริเวณที่สาธารณะสระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสิงห์