องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563