องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายนรินทร์ ศรีอุทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น4 


                                                                                                           -สำนักงาน ป.ป.ช.-