องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมเทพสิงขร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด มาเป็นผู้บรรยายในการฝึกและปฏิบัติเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์