องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasing.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนนาสิงห์-นาทราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เนื่องด้วยในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ได้มอบหมายให้ นายนรินทร์ ศรีอุทา รองปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลนาสิงห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 บริเวณโรงเรียนบ้านนาสิงห์ - นาทราย ซึ่งทางโรงเรียนจะได้เปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564