การประชุมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ประจำปี 2567

  ขอความร่วมมือประชาชนหยุดเผาในที่โล่งแจ้ง

  การประชุมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  การดำเนินงานลงพื้นที่Re-X-RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.นาสิงห์